Publicaties

HIer een (internationale) bibliotheek van vrijwel alle publicaties over Veilig Ontwerp en Beheer.
Sociaal veilig ontwerpen

Sociaal veilig ontwerpen

[1990] Checklist ten behoeve van het ontwikkelen en toetsen van (plannen voor) de gebouwde omgeving.

Projectevaluatie 'Gebouwde omgeving en criminaliteit' 1987 - 1990

Projectevaluatie 'Gebouwde omgeving en criminaliteit' 1987 - 1990

[1990] Vier projectjaren Gebouwde Omgeving en Criminaliteit (1987-1990) zijn samengevat in aanbevelingen hoe sociale veiligheid structureel kan worden ingebouwd in het planproces.

Bouwen en wonen in een voormalig havengebied

Bouwen en wonen in een voormalig havengebied

[1988] In dit rapport worden de resultaten beschreven van een veldonderzoek in de Rotterdamse wijk Schiemond. Op basis van gesprekken met sleutelpersonen, een mondelinge enquête en het bestuderen ...

Criminaliteit en Gebouwde Omgeving

Criminaliteit en Gebouwde Omgeving

[1987] In dit boek wordt gestalte gegeven aan één van de belangrijkste maatregelen uit het toenmalige beleidsplan Samenleving en Criminaliteit, namelijk 'het ontwikkelen van een gebouwde omgeving, ...

Criminaliteit en Gebouwde Omgeving, zes voorbeelden

Criminaliteit en Gebouwde Omgeving, zes voorbeelden

[1986] Concrete voorbeelden van: wooncomplexen met qua criminaliteitspreventie slechte bouwkundige eigenschappen; criminaliteitspreventieve ingrepen en een nieuwbouwproject.

Criminaliteit en Gebouwde Omgeving, literatuurstudie

Criminaliteit en Gebouwde Omgeving, literatuurstudie

[1986] Literatuuroverzicht over Criminaliteit en Gebouwde Omgeving, tot en met 1985.

Crime and Space, Rooilijn

Crime and Space, Rooilijn

[1986] Themanummer over Crime and Space van Rooilijn, september 1987

Fear of Crime and Neighborhood Change

Fear of Crime and Neighborhood Change

[1986] Paper about developments that have an (in) direct effect on increasing crime rates and fear of crime.

Broken Windows

Broken Windows

[1982] This article is about communities and police keeping public order: the difference between order-maintenance and the police as crime fighter (law enforcement). Wilson and Kelling conclude: ...

Onderdoorgangen voor fietsers en voetgangers

Onderdoorgangen voor fietsers en voetgangers

[1980] Aandachtspunten bij het ontwerpen: bij het doen van aanbevelingen voor verbetering van bestaande situaties deed zich het probleem voor , dat een aantal oplossingen achteraf niet meer mogelijk ...