Criminology’s Dirty Little Secret: Hoe de daling van de criminaliteit bijna geheel voorbijging aan de Nederlandse criminologie.


[2017] ''It is pretty embarrassing to criminology as a profession that nobody has come close to explaining the huge drops in crime experienced in industrialised countries in the last decade or so''. Met deze verzuchting van Farrell et al. (2008) is de toon gezet. De (internationale) criminologische wetenschap heeft duidelijk steken laten vallen waar het de verklaringen betreft waarom de criminaliteit is gedaald. Slechts een kleine groep criminologen heeft zicht de afgelopen jaren beziggehouden met dit onderwerp. In deze bijdrage voor de feestbundel van Gerben Bruinsma wordt achtereenvolgens getracht de volgende vragen te beantwoorden: (1) Is het niveau van criminaliteit gedaald? Waar, en in welke omvang heeft die daling plaats gevonden? Welk type delicten betreft het? Op basis van welke (statistische) bronnen kunnen we hier uitspraken over doen? (2). Waarom is de criminaliteit gedaald? Welke plausibele verklaringen kunnen worden gegeven? Verschillende hypotheses worden vanuit de beschikbare literatuur beoordeeld. (3) Speciale aandacht gaat uit naar de zogenaamde security hypothese. Die gaat uit van het gegeven dat de toename en kwaliteit van de toepassing van grootschalige beveiligingsmaatregelen, zoals startonderbrekers, inbraakpreventieve maatregelen, private beveiliging, gelegenheidbeperkende maatregelen de grote drijfkracht is geweest achter de geobserveerde (internationale) criminaliteitsdaling. (4) En ten slotte wordt een aantal hoofdconclusies gepresenteerd.

Waard, Jaap de (2017). Criminology’s Dirty Little Secret: Hoe de daling van de criminaliteit bijna geheel voorbijging aan de Nederlandse criminologie. In: Catrien Bijleveld & Peter van der Laan (eds.) Liber Amicorum Gerben Bruinsma. Den Haag: Boom Criminologie, 2017, pp. 333-345.

PDF document icon 2017 De Waard Criminology's Dirty Little Secret.pdf — PDF document, 378 kB (387260 bytes)