Bewust Verlichten in de Provincie Overijssel


[2018] In het onderzoek Bewust Verlichten in Overijssel hebben studenten en onderzoekers van het lectoraat Risicobeheersing van Saxion gedurende twee jaar de effecten onderzocht van de openbare verlichting op de veiligheidsbeleving (verkeers- en sociale veiligheidsbeleving). Aanleiding voor het onderzoek was het provinciale hoofdlijnenakkoord Milieu en Energie. Vanuit de daarin geformuleerde ambities is er bij de provincie veel aandacht voor ‘Bewust Verlichten’, gericht op het voorkomen van verspilling van energie en onnodige lichthinder. In de gemeenten Enschede, Hardenberg, Hof van Twente, Losser en Olst-Wijhe zijn wijzigingen in de openbare verlichting aangebracht: overgang naar LED in zes woongebieden, vermindering van licht op drie fietspaden/rondwegen en in een recreatiegebied. In de woonstraten, waar vanwege de overgang naar LED het verlichtingsniveau is toegenomen, is de waardering van de verlichting toegenomen in vergelijking met vergelijkbare straten waar niets veranderde, met echter niet of nauwelijks effect op de verkeers- en sociale veiligheidsbeleving. Bij de vermindering van licht op de fietspaden/rondwegen en in het recreatiegebied is de verkeers- en sociale veiligheidsbeleving afgenomen.

Rodenhuis, W.K.F., H.J. Korthals Altes & F. Takken. Bewust Verlichten in Overijssel, eindrapportage. Saxion, Enschede/Deventer/Apeldoorn, 2018

PDF document icon 2018 Bewust Verlichten eindrapportage.pdf — PDF document, 2313 kB (2369472 bytes)