Links

 • ACPI - Site van het American Crime Prevention Institute
 • Art of Safety - Design voor (integrale) veiligheid
 • ATLAS - Atlas Safety & Security Design
 • Biz-nl - Site van MKB en EZ over Bedrijven Investerings Zones (BIZ)
 • Buurtalliantie - Platform voor innovatief maatschappelijk ondernemen
 • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) - Organisatie van de ministeries van Justitie en van BZK
 • CPTED.NL - (Sponsor van deze site) Informatie over opleiding tot CPTED-expert, workshops enz.
 • Crimeprevention Website - the 'home' of home security
 • DSP-Groep - (Sponsor van deze site) Onderzoek, advies en management
 • EUKN - European Urban Knowledge Network
 • Euronorm - Digitaal Platform Wetgeving en Normalisatie
 • Fepsu - Spanish forum for the prevention and urban security
 • Gebiedsontwikkeling Portal - Gezamelijke site van TU Delft, het Nirov, Ministerie VROM en Habiforum
 • Isac NL - Informatieknooppunt veiligheid vitale infrastructuren en bebouwde omgeving (steden)
 • KEI-centrum – KEI-kenniscentrum stedelijke vernieuwing
 • Leefbaarometer - Interactieve barometer van de leefbaarheid in Nederlandse gemeenten en wijken
 • LEV - Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties
 • LPB - Platform Wijkgericht Werken
 • NICIS - Netherlands Institute for City Innovation Studies
 • NICP - CPTED training US
 • NIROV - Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
 • NSCR - Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
 • Planning Urban Security PluS - EU Project voor criminaliteitspreventie en stedebouw
 • Platform 31 - Kennis van stad en regio
 • RCM-advies - Sociale veiligheid en criminaliteitsbeheersing
 • RMO - Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • RO-web - Het kennisportaal voor de ruimtelijke ordening
 • Ruimtevolk - Webmagazine over de leefomgeving en ruimtelijke ordening
 • Rijksoverheid - Homepage van de Rijksoverheid
 • Safe Cascadia - Non profit alliance for the advancement of vital, sustainable and crime free communities.
 • SIPA - Sicherheidspartnerschaft im Städtebau in Niedersachsen
 • URBSEC - Urban Safety and Sociatal  Security Research Center, University of Gothenburg, Chalmers University of Technology, Sweden
 • Veilig Ondernemen - Portal van de Kamer van Koophandel over veiligheid
 • Veilig Wonen - Veilig wonen, werken, recreëren & verkeren
 • Veilig Leefbaar - Spreekstoel voor veiligheid en leefbaarheid
 • VER - Veiligheids Effect Rapportage
 • WODC - Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum van het Ministerie van Justitie
 • Wonen boven winkels - Vereniging 'Wonen boven winkels’
 • Wijkalliantie - Werken aan een opwaartse samenleving