Register voor CPTED-experts

Register voor CPTED-Experts

Nieuwe eisen / gedragsregels voor CPTED-experts

Een tijdens het 1e RCE-café geformeerde werkgroep heeft in 2015 een visiedocument opgesteld en een voorstel gedaan voor nieuwe/aanvullende eisen en gedragsregels voor Register CPTED-experts. Het visiedocument kunt u hier downloaden.

Hoe WORD ik een RCE?

Het register RCE (Registered CPTED Expert) is eigendom van de stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB). Het beheer en toezicht op de uitvoering van het RCE registerreglement is ondergebracht bij N’Lloyd: http://www.nlloyd.nl/registers/cpted. Zie hier de factsheet met informatie hoe een RCE te worden.

Hoe BLIJF ik een RCE?

Het register RCE (Registered CPTED Expert) is eigendom van de stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB). Het beheer en toezicht op de uitvoering van het RCE registerreglement is ondergebracht bij N’Lloyd (http://www.nlloyd.nl/registers/cpted/). Zie hier de factsheet met informatie hoe een RCE te blijven.

SVOB erkenning voor opleidingen

Ten aanzien van de normstelling van de opleidingsinstituten, stelt het Specifiek Reglement RCE dat de SVOB de rol van registerdeskundige vervult en het predicaat ‘SVOB-erkende opleiding’ aan opleidingen verleent waarvan is gebleken, dat de deelnemers in voldoende mate zijn voorbereid voor de eisen die door de SVOB zijn gesteld met betrekking tot theorie- en praktijkexamens RCE. In het document 'Certificering van opleidingen en opleiders Veilig Ontwerp en Beheer' staan de nadere eisen en procedures beschreven.