Bestuur

 

Het bestuur van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer, vanaf juli 2015

 

Wim de Korte is afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Doetinchem. Hij is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Doetinchem. Wim heeft veel ervaring met het inbrengen van beheer- en gebruikerservaring bij het ontwerp van openbare ruimte.

1992 - Afdelingshoofd Bedrijfsmilieuzorg gemeente Den Haag
2001 – Stadsdeelmanager Stadsdeel Segbroek gemeente Den Haag
2003 – Afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte gemeente Doetinchem

 

Cora van Zwam werkt als adviseur aan de openbare ruimte en daarmee aan de vele betekenissen van deze ruimte voor mensen. Veiligheid is  een belangrijke voorwaarde.
Cora is één van de auteurs van het Handboek Veilig Ontwerp en Beheer (Thoth, 2008/2011), met name over beheer in relatie met veiligheid.

1989 – Ingenieursbureau Oranjewoud: adviseur bos en landschap en beheer openbare ruimte
1996/1997 – Politie Fryslân, projectleider Politiekeurmerk Veilig Wonen, Lid van landelijke beoordelingscommissie
2006 – PLAN terra; beheer, inrichting, openbare ruimte

 

Karin Jansen heeft veel ervaring met een kwaliteitsgestuurde inrichting en beheer van de openbare ruimte. Schoon, heel en veilig zijn termen die hierbij veel worden gebruikt. Veilig is in dit verband niet alleen technisch veilig maar ook sociaal veilig. Karin is auteur van het boekje “Navigator, koersen naar kwaliteitsgestuurd beheer” uitgegeven door vereniging Stadswerk Nederland.

1992 – Gemeente Schiedam: groenbeleid en – beheer
1999 – Vereniging Stadswerk Nederland: ondersteuning leden op gebied van integraal beleid en beheer openbare ruimte
2002 – Eco Consult – Groen, Milieu & Management: kwaliteitsgestuurd inrichten, beheren en monitoren van de openbare ruimte

 

 

Rob van Dijk werkt sinds 1988 in de veiligheidsbranche. Hij is sinds 2000 principal consultant bij Cocoon risk management en van daaruit ruim ervaren in security management. Sinds zijn opleiding tot CPTED deskundige is hij gepassioneerd onderzoeker en adviseur op dit gebied. Rob heeft binnen de private sector al veel grote projecten met behulp van de CPTED strategie uitgevoerd en is ervan overtuigd dat door het veilig ontwerp en beheer van gebouwen en gebieden veel risico’s en kosten kunnen worden teruggedrongen.

1997 - ING Group
2000 - Principal consultant Cocoon risk management, Register CPTED-expert (RCE)
2014 - Anti Terrorism Officer

 

Paul van Soomeren heeft ruime ervaring op het gebied van sociale en fysieke veiligheid, stedelijk ontwerp en beheer. Hij doet onderzoek en geeft adviezen, lezingen en cursussen over de relatie tussen de gebouwde omgeving en veiligheid voor woningcorporaties, politie en gemeenten. Is Director of the Board van de International CPTED Association en van de European Designing Out Crime Association.

1977 - Planologisch Demografisch Instituut
1980 - Ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken
1983 – Directeur  DSP-groep

 

Wilbert Rodenhuis (1957) is sinds 2004 lector Risicobeheersing aan Saxion Hogescholen en ontwikkelde de minor opleiding Veilig Ontwerp en Beheer. Hij zal zich in het bijzonder bezighouden met het versterken van de samenwerking met kennis- en onderwijsinstituten, ook internationaal.

xxxx - docent en onderzoeker Universiteit Twente en de Hogeschool Enschede
1990 – projectleider HBO Integrale Veiligheidszorg Enschede
xxxx - programmacoördinator Kennis Instituut Stedelijke Samenleving (KISS)
xxxx - CPTED training bij het American Crime Prevention Institute
2004 – Lector Risicobeheersing Saxion Hogeschool

 

Bestuursadviseur

  • Henk Neddermeijer (bestuursadviseur)

Henk Neddermeijer heeft veel kennis van zaken en ervaring met fysieke en sociale veiligheid. Daarnaast heeft hij veel ervaring met het opzetten en verzorgen van opleidingen van (jong) volwassenen op deze gebieden, nationale veiligheid en toezicht en handhaving. Henk publiceert regelmatig in de vakbladen en is een veel gevraagd (internationaal) spreker.
1968 - Ministerie van Defensie - luitenant-kolonel
1999 - Zelfstandig adviseur, onderzoeker en opleider

 

 

Website

Ita Luten is redacteur van het Handboek Veilig Ontwerp en Beheer en heeft de website Veilig Ontwerp en Beheer ontwikkeld. Sinds 2010 beheert ze in opdracht van het SVOB-bestuur deze website. Ze heeft een zelfstandig adviesbureau voor gebruikskwaliteit, in het bijzonder sociale veiligheid van de gebouwde omgeving.