De MAATREGELEN voor veilig ontwerp en beheer zijn verzameld en beschreven op infobladen die zijn gecategoriseerd naar schaalniveau, functie en thema. Gericht zoeken kan via een trefwoord of een selectie uit de lijst met categorieën hiernaast.

BLVC-plan - A. Toelichting project

Onderdeel van een BLVC-plan

Binnenterrein

Algemene maatregelen voor sociale veiligheid van binnenterreinen.

Binnenruimte

Algemene maatregelen voor sociale veiligheid van ruimten in gebouwen.

Achterpad

Algemene maatregelen voor sociale veiligheid van achterpaden.

BLVC-plan - E. Verkeersmaatregelenplan

Onderdeel van een BLVC-plan

BLVC-plan - B. Omgevingsscan

Onderdeel van een BLVC-plan