De MAATREGELEN voor veilig ontwerp en beheer zijn verzameld en beschreven op infobladen die zijn gecategoriseerd naar schaalniveau, functie en thema. Gericht zoeken kan via een trefwoord of een selectie uit de lijst met categorieën hiernaast.

Cameratoezicht

Cameratoezicht kan nodig zijn voor het beveiligen van plekken en situaties.

Camera's als straatmeubilair

Cameratoezicht en Design

Zwerfafval

Algemene maatregelen voor het beperken van zwerfafval.

Door rood licht?

In de gemeente Doetinchem wordt op een aantal kruispunten het aantal en de aard van de roodlichtovertredingen bekend gemaakt via een infoscherm op het kruispunt.

Inbraak - winkel

Algemene maatregelen om inbraken in winkels te voorkomen.

Afvalbak

Afvalbakken in de publieke ruimte kunnen zorgen voor minder zwerfvuil.

Afvalopslag - ondergrondse containers

Algemene maatregelen voor afvalopslag in ondergrondse containers.

Afvalopslag - bovengrondse containers

Algemene maatregelen voor afvalopslag in bovengrondse containers.

Kids & Space

Kids & Space is een instrument om jongeren te betrekken bij het maken van een veilige openbare ruimte.

Betrokkenheid

Algemene maatregelen voor het vergroten van betrokkenheid van gebruikers bij hun omgeving.