De MAATREGELEN voor veilig ontwerp en beheer zijn verzameld en beschreven op infobladen die zijn gecategoriseerd naar schaalniveau, functie en thema. Gericht zoeken kan via een trefwoord of een selectie uit de lijst met categorieën hiernaast.

Straat / weg

Algemene maatregelen voor sociale veiligheid van straten en wegen (gemengd verkeer).

Metrostation - Perron

Algemene maatregelen voor sociale veiligheid op perrons van metrostations.

Fietsenstalling

Algemene maatregelen voor sociale veiligheid van fietsenstallingen.

Fietspad - Verlichting

De verlichting van fietspaden is genormeerd volgens de normen voor Openbare Verlichting.

Halte openbaar vervoer

Algemene maatregelen voor sociale veiligheid van OV-haltes.

Openbaar vervoer en taxi

Info over het kenniscentrum Sociale Veiligheid en Mobiliteit en het Kennisplatform Verkeer en Vervoer.

Onderdoorgang

Maatregelen voor sociale veiligheid van onderdoorgangen.

Station

Algemene richtlijnen voor sociale veiligheid van stations.

Tunnel

Algemene maatregelen voor sociale veiligheid van tunnels.

Voetpad

Algemene maatregelen voor sociale veiligheid van voetpaden.