De MAATREGELEN voor veilig ontwerp en beheer zijn verzameld en beschreven op infobladen die zijn gecategoriseerd naar schaalniveau, functie en thema. Gericht zoeken kan via een trefwoord of een selectie uit de lijst met categorieën hiernaast.

Methodiek Pleinaanpak Rotterdam

De Pleinaanpak is in Rotterdam al meerdere keren met succes toegepast.

Jongerenhangplek

Jongerenhangplekken zijn gewenst als jongeren die zelf willen.

Hondenuitlaatplaats

Op een hondenuitlaatplaats mogen honden hun behoefte doen zonder dat dit hoeft te worden opgeruimd.

Blokgroen

Blokgroen is een kleinschalige groenvoorziening, vaak in woonwijken en stads- en dorpscentra.

Park

Algemene maatregelen voor sociale veiligheid in parken..

Plein

Algemene maatregelen voor sociale veiligheid op pleinen.

Speelplek

Algemene maatregelen voor sociale veiligheid van speelplekken voor kinderen.

Sportaccommodatie

Algemene richtlijnen voor sociale veiligheid van sportaccommodaties.

Sportpark

Algemene richtlijnen voor sociale veiligheid van sportparken.

Terras (horeca)

Algemene richtlijnen voor sociale veiligheid van horecaterassen.