De MAATREGELEN voor veilig ontwerp en beheer zijn verzameld en beschreven op infobladen die zijn gecategoriseerd naar schaalniveau, functie en thema. Gericht zoeken kan via een trefwoord of een selectie uit de lijst met categorieën hiernaast.

Bouwterrein

Algemene maatregelen voor sociale veiligheid op en om bouwplaatsen.

Laden en lossen

Algemene maatregelen voor sociale veiligheid van laad- en loszones bij bedrijven en winkels.

BLVC-plan

Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie tijdens de bouw kan worden bepaald in een BLVC-plan.