De MAATREGELEN voor veilig ontwerp en beheer zijn verzameld en beschreven op infobladen die zijn gecategoriseerd naar schaalniveau, functie en thema. Gericht zoeken kan via een trefwoord of een selectie uit de lijst met categorieën hiernaast.

Methodiek Pleinaanpak Rotterdam

De Pleinaanpak is in Rotterdam al meerdere keren met succes toegepast.

Keurmerk Veilig Ondernemen - bedrijventerreinen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) richt zich op de veiligheid van bedrijventerreinen.

Keurmerk Veilig Ondernemen - winkelgebieden

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) richt zich op de veiligheid in winkels en winkelgebieden.

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) richt zich op de veiligheid in uitgaansgebieden.

Politiekeurmerk Veilig Wonen - bestaande bouw

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een instrument dat bijdraagt aan de fysieke en sociale veiligheid van woningen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen - nieuwbouw

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de fysieke en sociale veiligheid van woningen.

Schoolveiligheid

Met IRIS Schoolveiligheid kan de veiligheidssituatie op school worden geanalyseerd.

Veiligheidseffectrapportage

De Veiligheidseffectrapportage (VER) is een instrument om vroegtijdig veiligheidsrisico’s van plannen duidelijk te krijgen en daar oplossingen voor te zoeken.

Schouw

Een schouw is een rondgang door een gebied waarbij de fysieke omgeving wordt geinspecteerd.

BLVC-plan

Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie tijdens de bouw kan worden bepaald in een BLVC-plan.