De MAATREGELEN voor veilig ontwerp en beheer zijn verzameld en beschreven op infobladen die zijn gecategoriseerd naar schaalniveau, functie en thema. Gericht zoeken kan via een trefwoord of een selectie uit de lijst met categorieën hiernaast.

Take back your city with paint

Make a city beautiful, curb corruption by transforming public spaces with colorful designs.

Methodiek Pleinaanpak Rotterdam

De Pleinaanpak is in Rotterdam al meerdere keren met succes toegepast.

Afvalopslag

Algemene maatregelen voor het goed opslaan van (huishoudelijk) afval.

Afvalverwerking

Het goed opslaan, inzamelen en afvoeren van afval voorkomt vervuiling van de omgeving.

Betrokkenheid

Algemene maatregelen voor het vergroten van betrokkenheid van gebruikers bij hun omgeving.

Afvalopslag - bovengrondse containers

Algemene maatregelen voor afvalopslag in bovengrondse containers.

Graffiti en bekladding

Algemene maatregelen om graffiti en bekladding tegen te gaan.

Imago

Een imago van een gebied wordt bepaald door het beeld dat buitenstaanders er van hebben.

Afvalopslag - ondergrondse containers

Algemene maatregelen voor afvalopslag in ondergrondse containers.

Onderhoud

Onderhoud bepaalt de aantrekkelijkheid van een plek in uiterlijk en functioneren gedurende een lange periode.