Sportpark

 

Zichtbaarheid

Op sportparken moeten paden en parkeerplaatsen goed verlicht zijn, ook als de sportveldverlichting uit is (tot een half uur na sluitingstijd). Medegebruik door bijvoorbeeld scholen, buitenschoolse opvang en ongeorganiseerde sporters vergroot de betrokkenheid en het informele toezicht. Een kantine/clubhuis staat bij voorkeur bij de ingang of langs doorgaande route door het sportpark.

Eenduidigheid

Bij toegang(en) kunnen eventuele gebruiksregels kenbaar worden gemaakt. Het park kan worden begrensd door een hekwerk, al dan niet met een looppoort waar geen brommers doorheen kunnen.

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid moet voldoen aan de specificaties uit het Handboek voor Toegankelijkheid. Parkeerplaatsen moeten in het zicht van gebouwen en routes liggen, bij voorkeur zijn er meerdere kleinere parkeerplaatsen in de buurt van de gebouwen, in plaats van één grote ergens aan de rand van het park. Naar en van het sportpark zijn veilige fiets- en looproutes nodig.

Aantrekkelijkheid

Een verzorgd sportpark (schoon en goed beheerd) is aantrekkelijk. Bij voorkeur zijn er geen losstaande objecten, zoals afvalcontainers, op het sportpark. Liever een kleinschalig sportpark binnen de bebouwde kom dan een grootschalig daarbuiten.