Onderdoorgang

 

Zichtbaarheid

Een onderdoorgang moet zo kort mogelijk zijn, zo breed en zo hoog mogelijk, zonder zichtbelemmerende obstakels. In de onderdoorgangen mogen geen nissen of inspringingen in de wanden zijn. Waar mogelijk moet vanuit omringende bebouwing zicht zijn op de onderdoorgang. De onderdoorgang zelf moet voldoende verlicht zijn, ook in relatie met de omgevingsverlichting.

Eenduidigheid

Het liefst zijn er geen andere functies in een onderdoorgang: dus geen entrees, fietsenstallingen of postbussen o.d. Dit betekent dat de onderdoorgang uitsluitend voor 'doorgaand' verkeer is en er geen reden is om langer dan noodzakelijk in de onderdoorgang te zijn.

Toegankelijkheid

Een onderdoorgang moet zo recht en zo breed mogelijk zijn. Eventuele trappen en hellingen moeten voldoen aan de specificaties uit het Handboek voor Toegankelijkheid.

Aantrekkelijkheid

Een onderdoorgang moet schoon zijn, goed verlicht en vrij van graffiti. Het toepassen van graffitiwerende coating kan hierbij helpen. Het toepassen van kunst of muziek kan onaangename gevoelens in (verlaten) onderdoorgangen verminderen.

Referenties: De kracht van de prikkel