Niemandsland

 

Zichtbaarheid

Braakliggende terreinen, bouwputten en anonieme plekken vormen vaak letterlijk een ‘niemandsland’. Ze lijken van niemand te zijn en geen aandacht van de eigenaar of beheerder te krijgen. Dit maakt ze gevoelig voor (verdere) verloedering en ongewenst gebruik.

Eenduidigheid

Bij anonieme plekken is niet duidelijk welke functie en welke status een gebied heeft.

Toegankelijkheid

Een niemandsland trekt ongewenst gebruik aan, terwijl bewoners en passanten een dergelijk terrein gaan mijden. Als tijdelijke toegankelijkheid en gebruik niet mogelijk zijn, heeft het afsluiten en afschermen de voorkeur. Dit kan bijvoorbeeld met een schutting, waar eventueel een (graffiti)kunstwerk op wordt aangebracht.

Aantrekkelijkheid

Een braakliggend terrein kan tijdelijk worden ingericht om de aantrekkelijkheid te verhogen, bijvoorbeeld met een tijdelijk park, hobbytuinen of een speelplek. Gras of een bloemenweidemengsel inzaaien (en maaien) is een andere simpele vorm van tijdelijk gebruik waardoor de plek er toch verzorgd uitziet.