Kunst

 

In het publieke domein kan kunst een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte, en daarmee het gevoel van veiligheid. Bijvoorbeeld bij stations, tunnels, bouwplaatsen en in stegen. Ook kan kunst bijdragen aan de identiteit van een gebouw, gebied of wijk en werkt het als middel tegen graffiti.

Interactie met het publiek is een essentieel onderdeel van kunst in de openbare ruimte. Sinds invoering van de ‘Percentageregeling voor de decoratieve aankleding van rijksgebouwen’ in 1951, ook wel de éénprocentsregeling genoemd, is in Nederland de hoeveelheid beeldende kunst bij gebouwen en in de openbare ruimte exponentieel toegenomen. De regeling wordt tegenwoordig toegepast indien de totale bouw- of aanlegkosten meer bedragen dan € 500.000. Deze rijksregeling is later ook als voorbeeld gaan dienen voor gemeenten en soms zelfs bedrijven.

Kunst in de openbare ruimte moet hufterproof zijn en moet ook mooi blijven. Daarom moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en waar beschadiging van een kunstwerk kan worden gemeld.

Een voorbeeld van toepassing van kunst in de publieke ruimte met 'Vrolijke City Plugins' is ARtvertisements.

Bronnen: De kracht van de prikkel