Politiekeurmerk Veilig Wonen - bestaande bouw

 

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de fysieke en sociale veiligheid in en rond woningen, woongebouwen en in buurten en wijken. Het keurmerk maakt onderscheid tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Bij bestaande bouw richt het keurmerk zich op drie afzonderlijk certificatieniveaus: woning, wooncomplex en woonomgeving.

Woningcorporaties en huiseigenaren kunnen kiezen om de gebouwen te laten voldoen aan de eisen van het PKVW. Voor een keurmerk voor de woonomgeving moet de gemeente zorgen dat die aan de eisen voor inrichting en het beheer van de openbare ruimte voldoet. Alle eisen zijn beschreven in het ‘Handboek Bestaande Bouw 2008’ en zijn vooral gericht op preventie van woninginbraak, overlast, vandalisme en criminaliteit op straat. Vrijwel alle eisen hebben een fysiek karakter. Van omgevingseisen, zoals openbare verlichting en parkeren, tot de eisen voor de woning, zoals inbraakwerendheid van deuren en ramen en rookmelders.

Uit evaluaties blijkt dat de resultaten van toepassing van het keurmerk erg goed zijn. De kans op een inbraak is in gecertificeerde woningen ligt ca. 90% lager.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) beheert het PKVW. Meer informatie op www.politiekeurmerk.nl. Zie ook een filmpje over het PKVW.

Factsheet Police Marque Secured Housing

Bronnen: 'Wat werkt?'