Keurmerk Veilig Ondernemen - winkelgebieden

 

Winkels trekken kopers en kijkers aan, maar ook mensen met minder goede bedoelingen. Individuele beveiliging is niet altijd toereikend om criminaliteit en onveiligheid te voorkomen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor winkelgebieden richt zich op de samenwerking tuseen betrokken partijen.

Het KVO is een certificatieregeling. Het certificaat wordt behaald als ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere relevante partijen gezamenlijk een aantal maatregelen hebben getroffen om de veiligheid structureel op een hoger plan te brengen. Lokale variabelen en de situatie bepalen de aanpak, waarbij samenwerking centraal staat. Het KVO is geen product, maar een voortdurend proces waarvoor continuïteit van belang is.

Invoering van het KVO bestaat uit vier stappen:

  1. Opzet van het samenwerkingsverband
  2. Opstellen van een veiligheidsanalyse
  3. Opstellen en uitvoeren activiteitenplan
  4. Certificatie

Het keurmerk is beschikbaar voor zowel bestaande als nog te ontwikkelen gebieden.

Meer informatie bij het CCV, beheerder van het keurmerk.