Keurmerk Veilig Ondernemen - bedrijventerreinen

 

Individuele beveiliging van bedrijven is niet altijd toereikend om diefstal, brandstichting of vernieling te voorkomen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor bedrijven richt zich op de veiligheid op bedrijventerreinen. Het keurmerk is er zowel voor bestaande als nog te ontwikkelen gebieden.

Het KVO is een certificatieregeling. Het certificaat wordt behaald als ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere relevante partijen gezamenlijk een aantal maatregelen treffen om de veiligheid structureel op een hoger plan te brengen. Lokale variabelen en de situatie bepalen de aanpak, waarbij samenwerking centraal staat. Samenwerking leidt tot een daling van de criminaliteit en verhoging van het veiligheidsgevoel. Het KVO is geen product, maar een voortdurend proces waarvoor continuïteit van belang is.

Invoering van het KVO bestaat uit vier stappen:

  1. Opzet van het samenwerkingsverband
  2. Opstellen van een veiligheidsanalyse
  3. Opstellen en uitvoeren activiteitenplan
  4. Certificatie


Meer informatie bij het CCV.