Hangjongeren

 

Zichtbaarheid

Jongeren hangen vaak rond op een centrale plaats (winkelcentrum, speelplaats, station, park) omdat ze het leuk vinden om te kijken en bekeken te worden. In overleg met de buurt en vooral met de jongeren zelf kunnen officiële hangplekken, zogenaamde JOP's (Jongeren Ontmoetings Plaatsen) worden gemaakt op locaties waar omwonenden weinig overlast zullen hebben. Het lukt echter niet altijd jongeren naar deze plekken te krijgen.

Eenduidigheid

Straatcoaches die de taal van de jongeren spreken kunnen de hangjongeren aanspreken op hun gedrag en eventuele overlast. Met de methode Kids & Space denken jongeren mee over de inrichting van de openbare ruimte; zij worden er als het ware ambassadeur van.

Toegankelijkheid

De mosquito is een geluidsapparaat met een hoge toon in een frequentie die alleen jongeren tot ongeveer 25 jaar kunnen horen en waardoor ze worden ‘verjaagd’. Er is veel discussie over de ethische aspecten van dit apparaat.

Aantrekkelijkheid

Hangjongeren zijn meestal jongens tussen 12 en 20 jaar oud. Omwonenden ervaren overlast in de vorm van lawaai en ergernis over achtergelaten rommel en graffiti. Vooral grote groepen kunnen bedreigend overkomen. Doelmatig beheer (schoon en heel) is nodig.

Bronnen: De kracht van de prikkel