Handboek Veilig Ontwerp en Beheer

 

De manier waarop de gebouwde omgeving is vormgegeven beïnvloedt de veiligheid en de veiligheidsbeleving van mensen. Op goed ontworpen, gebouwde en beheerde plekken is het praktisch onmogelijk om overlast te veroorzaken of delicten te plegen, terwijl andere plekken criminaliteit als het ware uitlokken. Sociale veiligheid is een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerpen en beheren van buitenruimten, gebouwen en woningen.

Het Handboek Veilig Ontwerp en Beheer helpt opdrachtgevers, stedenbouwers, (landschaps)architecten, bouwers en beheerders zich te verplaatsen in het gebruik en de beleving van gebruikers. Het geeft uitgebreide achtergrondkennis over sociale veiligheid en een samenvatting van de meest gebruikte methodieken en instrumenten, geïllustreerd met voorbeelden.

De auteurs belichten sociale veiligheid vanuit alle mogelijke kanten: het proces (van initiatief tot en met beheer), de betrokken partijen (van architecten tot verzekeraars) en op alle schaalniveaus (landschap, stedenbouw, architectuur, interieur en object). Aan de hand van een set vuistregels en mogelijke maatregelen laten ze zien wat opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en beheerders kunnen doen.

 

 

Positieve recensies

  1. Zowel voor ontwerpers als beheerders is dit een zeer inspirerend boek. Goede voorbeelden. Mooi uitgewerkt. Een welkome aanvulling. Inspirerend mooi vormgegeven, leesbaar en toegankelijk. (beslist.nl)
  2. Dit boek is een absolute aanrader voor iedereen die interesse heeft in veilig ontwerp en beheer. De positieve voorbeelden inspireren zonder dat ze belerend worden. Dit boek laat zien hoe het wél kan. Helder geschreven, met praktische voorbeelden en tips en goed onderbouwd. (beslist.nl)
  3. Dit boek is helder geschreven en mooi geïllustreerd met diverse actuele Nederlandse voorbeelden. Eindelijk eens een boek dat de praktijk als uitgangspunt neemt en op een positieve en inspirerende manier laat zien hoe je bij het ontwerp sociale veiligheid op een kostenefficiënte manier kunt 'inbakken'. Een absolute aanrader voor architecten en stedenbouwkundigen! (bol.com)
  4. Voor mijn werk als ontwerper, maar ook als privépersoon die wil weten hoe je dingen niet alleen mooier maar ook beter kunt maken, is dit boek een ware uitkomst. Ik heb het met heel veel plezier gelezen en heb verschillende collega's een exemplaar cadeau gegeven. Waarom? Dit boek legt nu een keer niet de nadruk op wat er mis kan gaan, maar laat met positieve voorbeelden zien hoe het wél kan. Heel inspirerend. Zowel als leesboek als naslagwerk. (cosmox.nl)

 

Het Handboek Veilig Ontwerp en Beheer is in 2008 tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer, met financiële ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie VROM, Ministerie van Justitie, Bouwend Nederland en de Hogeschool Utrecht (Instituut voor Veiligheid).
Redactie: Ita Luten. Auteurs: Manuel Lopez, Ita Luten, Tobias Woldendorp, Cora van Zwam.

Te verkrijgen bij de boekhandels, via internetboekhandels en bij uitgeverij THOTH. ISBN 978 90 6868 485 8. Prijs: € 29,90.