Graffiti en bekladding

 

Zichtbaarheid

Graffiti en bekladding geven een verloederde indruk, wat maakt dat mensen zich minder op hun gemak voelen. De bedoeling van de makers is dat graffiti lang zichtbaar blijft; snelle verwijdering is daarom effectief. Aantrekkelijke graffitiplekken zijn: grote, lichte, gladde oppervlakken en blinde gevels uit het zicht van woningen en straat. Extra verlichting en (camera)toezicht kan nodig zijn op kwetsbare plekken, zoals tunnels, onderdoorgangen, bruggen, grote oppervlakten, bouwschuttingen en objecten. Dergelijke plekken zouden geadopteerd kunnen worden door scholen of wijken (voor een mozaïek of muurschildering).

Eenduidigheid

Ruimte die van niemand is valt eerder ten prooi aan graffiti en verloedering. Het moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is, met aanspreekbare beheerders. Als ergens een legale plek is, moet dit duidelijk worden gemaakt.  Een meldpunt voor graffiti en registratie maakt snel ingrijpen en vervolging van daders mogelijk. Met externe partijen (zoals corporaties,  Prorail, energiemaatschappijen) kunnen afspraken worden gemaakt over de reiniging van hun eigendommen.

Toegankelijkheid

Kwetsbare plekken zouden afsluitbaar gemaakt kunnen worden. (Klim)planten maken muren ongeschikt voor graffiti. In grote 'blinde' muren zijn misschien ramen te plaatsen, mits er vanuit de omgeving ook zicht is op die gevel.

Aantrekkelijkheid

Muurschilderingen kunnen bij voorbaat en in opdracht worden gemaakt op oppervlakten zoals bouwschuttingen en muren. Dit voorkomt vaak ongewenste graffiti. Gladde materialen en graffiti-werende coatings vereenvoudigen het schoonmaken.

Zie ook de aanpak in Leeuwarden.