Gracht

 

Zichtbaarheid

Grachten tussen woningen kunnen een ruimtelijke effect hebben, mits ze niet helemaal vol liggen met woonboten die het zicht naar de 'overkant' belemmeren.

Eenduidigheid

Om te voorkomen dat auto's en mensen in het water belanden is een kleine opstaande rand aan de kade nodig.  Woonboten kunnen zorgen voor een rommelige zone op de kade; ordenende elementen (bijvoorbeeld hagen) kunnen worden toegepast om het 'eigen terrein' duidelijk te markeren.

Toegankelijkheid

De vaak smalle troittoirs langs de grachten moeten worden vrijgehouden van objecten, zodat rolstoelgebruikers en kinderwagens er nog langs kunnen. In gebieden met veel grachten zijn door het vele water relatief weinig vluchtmogelijkheden; waar nodig zijn extra bruggen op cruciale plaatsen nodig.

Aantrekkelijkheid

Trapgaten naar kelders en pothuizen onder grachtenpanden zijn verzamelplaatsen voor zwerfvuil en worden soms gebruikt als slaapplaats. Deze kunnen worden afgedekt met (transparante) roosters. Ook voldoende waterbeheer is nodig: er mag niet langdurig zwerfvuil in de gracht liggen.