Afvaloverlast

 

Zichtbaarheid

Als afvalverwerking niet goed is geregeld kan afvaloverlast ontstaan.

Eenduidigheid

Plekken voor afvalopslag moeten duidelijk gemarkeerd en begrensd worden.

Toegankelijkheid

Afvalopslag mag de toegankelijkheid voor nood- en hulpdiensten niet verhinderen.

Aantrekkelijkheid

Zowel private als openbare plekken voor afvalverzameling kunnen verrommelen. Aandacht voor goed gebruik van de plekken is nodig evenals afdoende beheer: opruimen en schoonmaken.  In de buitenruimte heeft ondergrondse opslag de voorkeur.

Ontwerp- en beheertips voor de openbare ruimte met minder zwerfafval: Ontwerpwijzer Zwerfafval.