De MAATREGELEN voor veilig ontwerp en beheer zijn verzameld en beschreven op infobladen die zijn gecategoriseerd naar schaalniveau, functie en thema. Gericht zoeken kan via een trefwoord of een selectie uit de lijst met categorieën hiernaast.

Politiekeurmerk Veilig Wonen - bestaande bouw

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een instrument dat bijdraagt aan de fysieke en sociale veiligheid van woningen.

Vandalisme / vernieling

Algemene maatregelen om vandalisme en vernieling te voorkomen.

Overval

Maatregelen ter voorkoming van een overval.

Keurmerk Veilig Ondernemen - winkelgebieden

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) richt zich op de veiligheid in winkels en winkelgebieden.

Keurmerk Veilig Ondernemen - bedrijventerreinen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) richt zich op de veiligheid van bedrijventerreinen.

Inbraak - bedrijf

Algemene maatregelen om inbraken in bedrijven te voorkomen.

Tunnel

Algemene maatregelen voor sociale veiligheid van tunnels.

Onderdoorgang

Maatregelen voor sociale veiligheid van onderdoorgangen.

Voetpad

Algemene maatregelen voor sociale veiligheid van voetpaden.

Sportpark

Algemene richtlijnen voor sociale veiligheid van sportparken.