Vakgroep Design Against Terrorism (DAT)

Informatie over de Vakgroep Design Against Terrorism (DAT)

Ter voorbereiding op een eerste verkenningssessie die CROW en SVOB organiseerden op 12 april 2018 in het kader van activiteiten op het gebied van Design Against Terrorism (DAT) maakten bestuursleden van de SVOB met Hein Stienstra een verkennende notitie over ram raiders (denk aan Berlijn, London, Barcelona, Stockholm, Nice, New York en Apeldoorn). In deze korte notitie staat de vraag centraal hoe we ram raiders kunnen stoppen, terwijl we toch een aantrekkelijke omgeving houden waar niet in bestuurlijke paniek overal betonblokken zijn neergekwakt.

Op 7 juni 2018 is een eerste bijeenkomst geweest van de vakgroep DAT, ter voorbereiding op de CROW/SVOB bijeenkomst op 25 juni 2018, waarin de wenselijkheid van een richtlijn voor het ontwerpen van terrorismebestendige buitenruimte is besproken. De behoefte aan goede voorbeelden van en kennis over dit onderwerp is groot. De materie is echter complex en er moet nog heel wat werk verzet worden om tot een leidraad voor terrorismebestendige buitenruimten te komen.

CROW gaat nu intern beraden of zij willen gaan werken aan het opstellen van een leidraad terrorismebestendige buitenruimte. De SVOB zal daar bij betrokken worden.

Een verslag van de bijeenkomst op 25 juni 2018 staat op de CROW-site.