Studiemiddag 'CPTED en antiterrorisme'

Op 10 oktober 2019 organiseert het Beccaria Instituut een studiemiddag over 'CPTED en antiterrorisme'.

Op 10 oktober 2019 organiseert het Beccaria Instituut een studiemiddag over “CPTED en antiterrorisme”. Gespreksleider Harte Hartlief laat twee inleiders (een expert van de AIVD en een omgevingspsycholoog) ons meenemen op dit thema. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de inhoud van de presentaties. De hamvraag hierbij? De wereld staat bol van 'harde' maatregelen tegen terrorisme, maar kan dat dit anders? Zijn deze maatregelen wel zo effectief als we denken? Is er niet een wereld te winnen, in zowel de publieke als de private sector, als we eens nadenken over ‘zachte’maatregelen? Daarin kunnen omgevingspsychologie, -sociologie en -technologie ons helpen. Principes uit deze vakgebieden komen terug in Veilig Ontwerp en Beheer en in CPTED.

Op 21 november 2019 organiseert het Beccaria Instituut een tweede studiemiddag, nu over “CPTED en security risk management (en vice versa)”. De inleiders zijn beiden al jarenlang werkzaam als gecertificeerde Security Consultants en zijn tevens beiden Register CPTED Expert (RCE). Zij erkennen de waarde van Veilig Ontwerp en Beheer en CPTED. Maar, ze hebben elk een totaal andere aanpak. De klantvraag die zij vaak ontvangen is: "Hoe verkoop in mijn beveiligingsplan aan de directie c.q. bestuur en hoe verkrijg ik de benodigde budgetten voor de uitvoering ervan?” Uiteraard zijn het belangrijke vragen, maar uiteindelijk gaat het om veiligheid en kosteneffectiviteit. Daarom zou de vraag wellicht moeten zijn: "Wanneer is veiligheid en beveiliging geen kostenpost, maar hebben deze activiteiten een opbrengstkant?”. Veilig Ontwerp en Beheer en CPTED zouden wel eens 'een gouden greep' kunnen zijn. Zij gaan hier in hun presentaties op in, elk vanuit hun eigen perspectief. Na de inleidingen gaan we met elkaar in gesprek over de inhoud van de presentaties.

Boeiende studiemiddagen dus! U bent van harte welkom. Geef u snel op, want de zaalcapaciteit is beperkt tot 50 personen. De inschrijving voor één of beide studiemiddagen staat nu al open. Een e-mail aan info@kernel-groep.nl is voldoende. Graag uw NAW- en factuurgegevens vermelden. Wij vragen voor uw deelname een kleine bijdrage van 10 euro voor de onkosten. Een certificaat van deelname is op verzoek verkrijgbaar.