Prevention and Secure Public Places

Conferentie in Tela Honduras

SVOB bestuurslid Paul van Soomeren gaf op maandag 19 juni 2017 een lezing over ‘Sustainable en Resilient Cities’ in relatie tot veiligheid (Ciudades Sostenibles y Resilientes) tijdens de conferentie ‘Prevention and Secure Public Places’ in Tela Honduras.

Hij vertelt over de Europese kijk op - en ervaringen met - de sociale preventie van geweld, situationele preventie en wat in Amerika CPTED heet: Crime Prevention through Environmental Design (Veilig Ontwerp en Beheer). Honduras wil doorpakken met deze integrale aanpak op het terrein van veiligheid en justitie en heeft een twintigtal deskundigen  uitgenodigd. Deskundigen uit Noord en Zuid Amerika, Australië en Europa (Frankrijk, VK en Nederland).

Ook het publiek is internationaal, al schuiven met name mensen uit Midden en Zuid Amerika aan.

Zie verder: http://www.prevencionyespaciosseguros.org/