en CPTED

CPTED in BREEAM-NL keurmerk

CPTED voor nieuwbouwplannen

Het is natuurlijk al jaren de wens van veiligheidsadviseurs om aan de tekentafel mee te kunnen denken en adviseren over de veiligheid van nieuwbouwprojecten.

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een netwerkorganisatie in de bouw- en vastgoedwereld die streeft naar een verduurzaming van de gebouwde omgeving, o.a. via het BREEAM-NL keurmerk. BREEAM-NL is een duurzaamheidskeurmerk in Nederland voor gebouwen en gebieden. Door continue aanscherping wil de DGBC de kwaliteit van duurzaam bouwen in Nederland bevorderen. Binnen het BREEAM-NL keurmerk bestaat een klein onderdeel dat gaat over veiligheid en beveiliging van bouwwerken waarmee een credit kan worden verdiend.

Bij de eisen aan een adviseur wordt het CPTED-certificaat genoemd. Dat is mooi, maar helaas blijkt in de praktijk dat oplossingen al snel worden gezocht in de concrete BORG- en TAPA-richtlijnen voor inbraakbeveiliging en beveiliging. Maar het begin is er en de SVOB zal de DGBC graag adviseren bij toekomstige ontwikkelingen van de richtlijnen.