Congres Terreur bestendige Buitenruimten

Hoe komen we tot een handreiking voor terreurbestendige buitenruimten voor gemeenten? Congres Terreurbestendige Buitenruimten op 15 oktober 2019

Nederlandse gemeenten hebben behoefte aan een handreiking voor het terreurbestendig maken van buitenruimten en evenementen. En dan het liefst zo, dat effectieve maatregelen opgaan in de omgeving en op die manier geen negatieve invloed meer hebben op de beoogde sfeer en het veiligheidsgevoel van burgers/bezoekers.

Aan de hand van de ervaringen van het Centraal Station in Rotterdam zullen diverse betrokkenen zoals de SVOB, gemeenten, leveranciers en het CROW met u in gesprek gaan. Op zoek naar een breed gedragen leidraad, opgesteld volgens de principes van Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED).


15 oktober 2019 - 13:30-18:00 uur - Brasserie Engels Rotterdam
Het congres wordt georganiseerd door Ruigrok en SVOB. Voor meer informatie en aanmelding volg deze link: https://www.eventbrite.com/e/registratie-congres-terreurbestendige-buitenruimten-65897291573?utm_term=eventurl_text