Bijeenkomst Terrorisme bestendige buitenruimte 25 juni 2018

SVOB/CROW Bijeenkomst: Terrorismebestendige buitenruimte - van risicobepaling naar maatregelkeuze. Maandag 25 juni 2018, 13.00 uur Amsterdam

Om een duidelijk beeld te krijgen van de behoeftes van gemeenten bij vraagstukken over terrorismebestendige buitenruimte, organiseert Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) samen met CROW Levende Stad een bijeenkomst om in kaart te brengen waar kennis en ondersteuning mist. Omdat veel gemeenten al zelfstandig kennis hebben ontwikkeld, is dit ook een uitstekende gelegenheid om elkaar te bevragen en ervaringen te delen.

Datum: 25 juni 2018, 13.00 - 16.30 uur

Locatie: Koningszaal De Bazel, Vijzelstraat 32, 1017 HL, Amsterdam

Doelgroepen: Verkeerskundigen, beleidsmedewerkers en beheerders openbare ruimte, burgemeesters, medewerkers openbare orde en veiligheid, vergunningverleners, evenementenorganisatoren, politie

Lees hier de uitnodiging en het programma.

Verslag
Het verslag van de bijeenkomst staat op de CROWsite.

Vakgroep DAT
Zie het item over de vakgroep Design Against Terrorisme voor actuele informatie.