17 april 2014: Kenniscafé "De boodschap van camera's" incl. presentaties

Twee keer per jaar organiseert de SVOB centraal in Nederland een kenniscafé. In een open en ontspannen sfeer staat een discussie met uitgenodigde experts en geïnteresseerde leden van het SVOB-deskundigennetwerk centraal. Toegang van het kenniscafé is gratis en het resultaat wordt gepubliceerd op de website.

De boodschap van camera's

Het eerste kenniscafé in 2014 heeft als onderwerp: De boodschap van camera’s. Uit de SVOB-publicatie Cameratoezicht en Design blijkt dat de camera zelf en de bijbehorende informatiebordjes ook een effect hebben op burgers. Een slim cameraplan besteedt dan ook aandacht aan zowel de technische en organisatorische aspecten als aan de boodschap en communicatie van camera's èn speelt tevens in op het toekomstige beheer en onderhoud. Alleen op die manier kan het (maximale) beoogde effect en rendement uit de (dure) camera’s worden gehaald.

Afwegingskader cameratoezicht

Het doel van het kenniscafé is om de afwegingen rondom ‘de boodschap van camera’s’ te formuleren en te checken op praktische bruikbaarheid. Uiteindelijk kunnen deze afwegingen worden opgenomen in het door het CCV opgestelde “afwegingskader cameratoezicht” waarmee deze niet alleen completer maar vooral integraler van opzet wordt.

Datum, locatie en aanmelden

Het kenniscafé wordt gehouden op donderdag 17 april 2014 van 15.00 tot 18.00 uur.

Locatie is De Observant, Stadhuisplein 7 in Amersfoort.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar communicatie.svob@gmail.com.

Deelname is gratis maar er is een beperkt aantal plaatsen dus wees er snel bij.

Programma


15.00 uur  Zaal open
15.30 uur  Welkom en toelichting doel kenniscafé
15.40 uur  Inleider 1: Sander Flight DSP-Groep: presentatie
15.55 uur  Inleider 2: Rick van der Kleij TNO: presentatie
16.15 uur  Discussie met de experts: beide inleiders, vertegenwoordigers van het
CCV, de gemeenten Doetinchem en Utrecht en camerafabrikant Bosch.
17.00 uur  Resultaten terugkoppelen
17.15 uur  Borrel
18.00 uur  Einde

Zie ook de uitnodiging van de SVOB.