SVOB Excursie 10 april 2019 Utrecht

10 april 2019 excursie in Utrecht. Sleutelen aan Utrecht-Overvecht

De tweede SVOB-excursie vanuit het CPTED Young Professional Netwerk is op vrijdagmiddag 12 april 2019. Saxion docent Harm Jan Korthals Altes neemt u dan mee naar de Utrechtse wijk Overvecht. Deze wijk is interessant omdat het de minst veilige wijk van de stad Utrecht is. De urgentie om de veiligheid en leefbaarheid op een breed front aan te pakken is hoog: van verbetering van de openbare ruimte tot het werk bieden aan mensen die langdurig werkloos zijn, van de bevordering van de sociale cohesie tot de signalering van radicalisering en polarisatie.

De start is om 13.00 uur aan de noordkant van NS station Overvecht. We wandelen door een aantal vernieuwde en nog niet vernieuwde stukken van Overvecht naar het wijkbureau aan het Zamenhof nummer 17 (aan de rand van het centrale winkelcentrum Overvecht). Daar gaan we volgens plan in gesprek met actieve bewoners van de wijkraad, mensen van het wijkbureau van de gemeente, van de politie en van de drie woningcorporaties die actief zijn in Overvecht (72% van de woningen in Overvecht is sociale huur).

We focussen op een deel van de wijk waar sloop en nieuwbouw worden gepland: de Ivoordreef. We krijgen voorlichting over de planuitgangspunten en de stand van zaken van de planning van een expert en we worden uitgedaagd om met idee├źn en adviezen te komen die in het planproces meegenomen kunnen worden. Rond 17.00 uur is het programma afgelopen. Naar huis kan via station Overvecht of door de bus te nemen vanaf het winkelcentrum naar station Utrecht Centraal.

Vooraf opgeven is verplicht. Graag voor 31 maart via h.j.c.korthalsaltes@saxion.nl.