15 mei 2012: Verslag workshop 'Camera's als straatmeubilair'

Verslag van de workshop op 15 mei 2012 over de vormgeving van camera's in de publieke ruimte

Camera’s passen vaak niet in het straatbeeld. Waar gemeenten flink wat tijd en geld aan het ontwerp van de straat besteden, vallen de camera's daar vaak buiten. Dat leidt tot een aantal vragen:

  • Zien we een 'lelijke' of detonerende camera bewuster dan een 'mooie' camera die in de rest van het straatbeeld past?
  • Wat willen we eigenlijk: moet een camera zoveel mogelijk opvallen of alleen worden gezien door criminelen?
  • Wat denken burgers als ze een camera zien: geeft dat een fijn beschermd gevoel of zet het ze juist aan het denken over de onveiligheid op straat?
  • Wordt een woonwijk of winkelgebied meer waard als er camera's hangen?
  • Heeft een camera in elke setting hetzelfde imago of werkt het in een woonwijk anders dan op een station?

Project

Deze vragen worden beantwoord in een project dat in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie door de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer wordt uitgevoerd. Het doel is om gemeenten en anderen bewust te maken van het belang van vormgeving. Er wordt een virtuele bundel met tien essays geschreven door tien experts, onder andere een criminoloog, ontwerper, sociaal geograaf en filosoof. Maar ook de praktijk komt aan het woord: twee gemeenten (Rotterdam en Almere) en twee ontwerpers. De bundel bevat ook een literatuurstudie en een concreet stappenplan voor gemeenten.

Verslag workshop

De eerste workshop was op dinsdagmiddag 15 mei 2012 in het Stadhuis van Almere. De deelnemers kregen drie presentaties. Joeri Vig van het CCV ging in op wetgeving en trends, Jaap Kroese van de gemeente Almere liet veel praktijkvoorbeelden zien en Sander Flight van DSP-groep vertelde iets over zijn rol als projectleider. Hij liet ook een paar goede en slechte voorbeelden zien.

Download de presentaties